АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

ОТНОСНО ВИЗИЯТА, ПОЛИТИКИТЕ, ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В РАЗВИТИЕТО НА РАЙОН „НАДЕЖДА“ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020