ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ПРИЕМ ПРИ КМЕТА НА РАЙОН "ИЛИНДЕН"

Приемният ден на г-н Божилов е всеки понеделник от 13.30 ч. до 16.00 ч. Заявление за записване се приема от 08:30 ч. в понеделник до 17:00 ч. в сряда в седмицата преди датата на желания прием. Начините да подадете заявления са: на място - в деловодство на Район „Илинден“, по електронен път на e-mail: info@ilinden.bg или чрез настоящия формуляр:

(Три имена, адрес, телефон/e-mail)