Стартира кампания за енергийна ефективност

Анкета

относно „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

Ако желаете посочете телефон и/или адрес за кореспонденция и специалистите на район „Връбница“ ще се свършат с Вас в най-кратки срокове, за да Ви дадат необходимата Ви информация!