НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ„ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020"

Уважаеми участници, Бихме искали да споделите с нас какво искате да промените с европейски средства в своето населено място през програмен период 2014-2020 г. – да бъде изграден нов път, детска градина или училище, да се обнови градският парк, театър или музей, да се създадат нови работни места, да се подобрят социалните услуги или да се осигури по-модерно оборудване за предприятие и пр. Моля, опишете най-важния за Вас въпрос, който искате да решите, в следващите редове.

адрес на обекта, ако е приложимо

Ако желаете, споделете с нас и следната информация:

Мнението на всички участници в анкетата ще бъде взето под внимание, но само подалите контактна информация ще участват в томбола за много награди, която ще се проведе на 9 май 2015 г. Информация за събитието във Вашия град ще намерите на www.eufunds.bg.